O nás

naša spoločnosť Tomáš Juhász – ŠTRKOPIESKY so sídlom v Turni nad Bodvou,  bola založená v roku 1996 s cieľom zabezpečovať dodávky stavebných surovín pre malých a stredných odberateľov v blízkom okolí jej sídla.

Vzhľadom na stále sa zvyšujúce požiadavky týchto  subjektov sa začala pomaly rozširovať čo do vzdialenosti dodania potrebných materiálov od svojho sídla,  ako aj do sortimentu svojej ponuky.

Po krátkom čase sa stala dlhodobým a spoľahlivým dodávateľom strategických surovín pre stavebný a hutnícky priemysel.

Na základe rastúcich potrieb dodávať väčšie množstvá uvedených surovín má spoločnosť podpísané dlhodobé kontrakty  pre strategických  odberateľov v regióne, aj mimo neho.

Tieto požiadavky si vyžadujú aj potrebu rozšírenia vozového parku s cieľom naďalej  zostať spoľahlivým dodávateľom uvedených strategických surovín.