Nákladná doprava

Doprava AVIA 1,60 € za km s DPH (množstvo do 3,5 ton)
Doprava TATRA 2,35 € za km s DPH (množstvo do 12 ton)

DS ŠTRKOPIESKY, s.r.o.
Hájska cesta 711 , 044 02 Turňa nad Bodvou, SLOVENSKO

IČO: 47 515 406
DIČ: 2023951369
IČ DPH: SK2023951369

Zapísaná na okresnom súde Košice I., Oddiel: Sro, Vložka č.:34472/V

+421 55 4666 239
+421 55 4666 239
+421 911 628 909
obchod@strkopieskyturna.sk


Nákladná doprava